Стандартен бизнес и медицински софтуер.

BetaGP.R2 Софтуер за ОПЛ
BetaGP

BetaGP.R2 е софтуер за общопрактикуващи лекари, включващ всички необходими функции както за ежедневната работа на лекарите така и дейността по профилактика и диспансерно наблюдение на пациентите. Работата със софтуера е лесна и сигурна с цел спестяване на времето на лекарите и коректно съставяне на отчетите им към здравната каса. Притежава възможност за едновременна работа на няколко кабинета.

  Цена за лиценз с включени актуализации и поддръжка за 1 година:
  Основно раб. място 420лв
  Допълнително раб. място 210лв

  Цена за актуализации за 1 година:
  Основно раб. място 420лв
  Допълнително раб. място 210лв
Още...
BetaLight Счетоводен софтуер
BetaLight

BetaLight е стандартен счетоводен софтуер с пълна функционалност, подходящ за малки фирми с възможности за работа с Дълготрайни активи, Материални запаси, Разчети по фактури, Валути и преоценка, Каса и ДДС. Позволява работа в мрежа с неограничен брой фирми. Всички стандартни текущи и годишни справки могат да бъдат експортирани в XLS или PDF формат.

Цена за лиценз с включени актуализации и поддръжка за 1 година:

  Основно раб. място 450лв с ДДС
  Допълнително раб. място 225лв с ДДС

Цена за актуализации за 1 година:

  Основно раб. място 330 с ДДС
  Допълнително раб. място 165 с ДДС
Още...
BetaSTM Софтуер за СТМ
BetaSTM

BetaSTM е софтуер за служби по трудова медицина, поддържащ личните и професионални досиета на служители, включващи информация за преминатите профилактични прегледи и условията на труд, както и необходимите актуални номенклатури от НКПД, МКБ и др.. Осигурява импорт на данни за служители и болнични в XLS формат, както и експорт на ел. досиета, съставя отчетите необходими по наредба 3/2008г.

Цена за лиценз с включени актуализации и поддръжка за 1 година:

  Основно раб. място 600лв с ДДС
  Допълнително раб. място 360лв с ДДС

Цена за актуализации за 1 година:

  За 1 работно място 360лв с ДДС
Още...