Разработка на специализирани софтуерни решения.

Управление на процеси
Management

Управлението на една фирма налага необходимост от поглед върху всички процеси, свързаност на данните и бърз анализ на резултатите. Това налага използването на множество модули обединени в общо решение, което не само съкращава въвежданите данни, но и въвежда единна организация на потока от данни във фирмата. Своевременно обобщените резултати са важен елемент от ефективното управление на бизнеса.

В нашето портфолио съществуват множество реализирани ERP системи в областта на производството и услугите. Често те са резултат от комбиниране на стандартния ни софтуер с допълнителни специфични за клиента модули.

Специализирани решения
Custom

Стандартният софтуер обикновено предполага и стандартни бизнес процеси. Входни данни и резултати, които се налагат от софтуера често не са удобни за компании със специфична организация и бизнес. Процесът на внедряване е дълъг и води до пренастройване на софтуера и/или организацията на работа в компанията. За да не се налага бизнесът да се нагажда спрямо изискванията на стандартния софтуер е необходим софтуер по поръчка. Разбирането на нуждите на конкретния клиент е важна част от нашите разработки, които са уникални и пригодени за специфичните му бизнес процеси. Така клиентите ни запазват уникалността на бизнеса си, което ги прави гъвкави и конкурентни на пазара.

Проекти
Projects

Текущите ни проекти са свързани с обновяването на някои от по-старите ни продукти. Едновременно с това нашият стремеж е да ги направим по-удобни, гъвкави и не на последно място с по-добър дизайн. Множество допълнителни функции, наложени от практиката както и напълно нови идеи ще бъдат реализирани. Благодарение на обратната връзка с клиентите ни се надяваме новите версии да са продължение на добрата ни връзка с тях.

Имаме няколко идеи за нови продукти в сферата на мобилните устройства, облачните Web базирани услуги и интернет на нещата (IoT). Надяваме се в скоро време да анонсираме някои от тях.