Изграждане и администриране на комютърни мрежи.

Изграждане на компютърни мрежи
Networks

Локалната мрежа е „кръвоносната система“ на един офис. Правилно проектираната и изпълнена компютърна мрежа гарантира безпроблемната връзка на всички компютърни устройства едно със друго и защитава Вашите инвестиции за дълъг период от време, както и предпазва от загуби на данни или поради принудителни прекъсвания.

С ваша помощ ще изберем, доставим, инсталираме и настроим най-подходящото активно и пасивно оборудване от водещите производители на пазара.

Сървъри
Servers

Сървърите, които доставяме и инсталираме са едно- и дву- процесорни на Hewlett Packard Enterprise серията Proliant Gen 9, както и от DELL, серията Power Edge – 13 генерация, в изпълнение за монтаж в комуникационен шкаф или свободно стоящи. Броят на клиентите за които предвиждаме сървърни ресурси е до 75, защото сме специализирани в малък и среден бизнес.

Софтуерът, който внедряваме е Windows SBS 2011 Standart, 2012R2 Standart и Essentials, а за малки офиси – Foundation версиите на Windows.

Администриране
Administration

Брайт ИТ е насочена към обслужване клиенти, които нямат собствен ИТ персонал. Ние ще направим всичко свързано с описанието на потребителите, правата им в мрежата, достъпа им до компютърни ресурси и защитата на данните им, така че клиентите ни да се фокусират върху собствената си работа, а не върху неспецифични дейности.

На абонаментен принцип може да организираме всичките дейности по планирането и поддръжката на компютърната техника във Вашия офис.