Комплексна защита на локалната мрежа

SonicWall

Защита трафика на локална мрежа от вируси и спам със SonicWall.

SonicWall e водещата фирма за хардуерни защитни стени, предлагащи най-високо ниво на мрежова сигурност. Брайт ИТ ще ви предложи оптималния вариант за защита на Вашата фирма съобразно броя на потребителите и мрежовия трафик, който консумирате. Ние доставяме, инсталираме и конфигурираме оборудването в съответствие с нормите за компютърна сигурност. С цел да бъдете максимално защитени Ви предлагаме корпоративната версия на антивирусния софтуер на Symantec – EndPoint Protection, както и всички услуги по внедряването и експлоатацията.

SecureSymantec SecureSymantec