Софтуер за служби по трудова медицина BetaSTM

BetaSTM

BetaSTM е софтуерен продукт, създаден за улеснение на работата в една СТМ и да поддържа необходимата отчетност. Справките включват необходимите отчети съгласно Наредба 3/25.01.2008г.

Данните за служителите включват освен стандартните лични данни, данни за извършваната работа, режим, раб. време и др. необходими за здравното досие), данни за стажа, болничните, злополуки, ТЕЛК, проф. заболявания и други данни.

Данните за текущата работа се отразяват като извършени предварителни и период. мед. прегледи - анамнеза, фам. обремененост, вредни навици, изследвания, специалисти, открити диагнози и др. със съответно заключение. Направените периодичните измервания на факторите на раб. среда също се въвеждат и отчитат.

Поддържат се номенклатури за професии/длъжности (НКПД), МКБ 10, специалисти, стандартни анамнези, изследвания, фактори на раб. среда, стандартни препоръки и анализи, които могат да се допълват и редактират.

Съществува възможност за импорт и експорт на данните (XLS), автоматично архивиране и възстановяване на данните, както и работа в мрежа. BetaSTM притежава уникална защита на данните и програмата чрез т.н. софтуерен ключ, монтиран на USB - входа.